ul. Gdańska 152 lok.1 Łódź

Regulamin sali

Sala prób do wynajęcia - Ferment Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Łodzi

1. Salę należy opuścić przed upływem zarezerwowanego czasu, w przeciwnym razie zostanie naliczona należność za kolejne rozpoczęte pół godziny.

2. Rezerwację sali można anulować lub zmienić (np. zmniejszyć ilość godzin) najpóźniej DZIEŃ PRZED DATĄ REZERWACJI, DO GODZ. 22.00. W przeciwnym razie wynajem płatny jest w pełnej kwocie.

3. Na sali obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

4. Pomieszczenie należy pozostawić w niezmienionym stanie (np. zmontować ponownie perkusję.)

5. Wynajmujący jest zobowiązany zgłosić wszelkie zniszczenia zaistniałe w trakcie użytkowania sali (dotyczy m.in uszkodzonych naciągów perkusyjnych). Za te, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu, będzie naliczona kara w wysokości adekwatnej do kosztów naprawy lub wymiany.

6. Obowiązujący cennik wraz z opisem sprzętu można znaleźć tutaj.